Megjelent a "Digitális Kárpát-medence" kisfilmpályázat felhívása

Pályázati felhívás „Digitális Kárpát-medence” című kisfilmpályázatra

 

Előzmények

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (továbbiakban: MaNDA) által megvalósuló Kulturális GPS - Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ - TIOP-1.2.1. B-12/1-2013-0001 azonosító számú projekt keretében - fog otthont adni Ózd városában a megújuló Erőmű területén a Digitális Kárpát-medence kiállításnak.

A MaNDA óriási filmes anyagára és digitális gyűjteményeire alapozott, interaktív tárlat a Kárpát-medence kultúrtörténetén, identitásformáló értékein kalauzol végig. E rendkívül sokszínű hagyomány elemeit teszi digitálisan hozzáférhetővé a MaNDA.

 

 

 

1. A pályázat célja

 

A pályázati kiírás célja, hogy olyan digitális formátumú pályaművek szülessenek, melyek bemutatva hazánk fontos színhelyeit és jelképeit, a későbbiekben az ózdi Digitális Erőműben zajló Digitális Kárpát-medence kiállítást is színesebbé tegyék. Emellett további célunk a kisfilmpályázattal, hogy a film készítés örömén keresztül megmutassuk, hogyan látják az országunk fiatalabbjai hazánkat, milyen értékeket és helyeket emelnek ki, illetve tartanak fontosnak.

 

2. Pályázók köre

 

2015 szeptemberében érvényes korosztályi feltételek szerint:

 • Általános iskola 1-4 osztályig - egyéni pályázó

 • Általános iskola 1-4 osztályig – csoportos pályázó; létszámbeli elvárások: min. 2 fő

 • 5-8 osztályos tanulók (általános iskola, középiskola, szakiskola, szakközépiskola) - egyéni pályázó

 • 5-8 osztályos tanulók (általános iskola, középiskola, szakiskola, szakközépiskola) – csoportos pályázó; létszámbeli elvárások: min. 2 fő

 •  9-12. évfolyamig – egyéni pályázó

 •  9-12 évfolyamig – csoportos pályázó; létszámbeli elvárások: min. 2 fő

 

3. Pályázati részvétel feltételei

 

A pályázónak, valamely magyarországi nevelési – oktatási intézménnyel szükséges tanulói jogviszonyban állnia (iskola).

Minden pályázónak regisztrálnia kell a www.digitaliseromu.hu honlapon, a regisztrációs adatlap kitöltésével.

A regisztráció elvégzéséhez rendelkezésre álló határidő: 2015. szeptember 15. – 2015. november 4. A regisztráció és a pályamű beküldése között minimum 2 munkanapnak kell eltelnie.

A regisztrációs adatlap mintája jelen pályázati felhívás mellékletei között megtalálható.

 

4. Pályázat beadásának módja

 

A pályázónak regisztrálnia kell magát a regisztrációs adatlap kitöltésével a www.digitaliseromu.hu oldalon 2015. szeptember 15. és 2015. november 4. között. A weboldal kezdőlapjának felső részében található a regisztrációs ikon, erre kattintva válik elérhetővé a regisztrációs adatlap.

 

Regisztráció folyamata

 

A regisztrációs adatlap kitöltését követően a pályázó egy automatikus megerősítő e-mailt kap az info@digitaliseromu.hu címről 1 munkanapon belül.

A megerősítő e-mailben szereplő regisztrációs számot a későbbiekben fel kell tüntetnie a tárhelyre történő pályamű feltöltésekor. A fájl nevének tartalmazni a kell a pályázó nevét, valamint az e-mailben kapott regisztrációs számot. Az elkészült pályaművet a sikeres regisztrációt visszaigazoló e-mail megérkezését követően de legkésőbb 2015. november 6-én éjfélig lehet nagyméretű fájlküldő szolgáltatással a filmpalyazat@digitaliseromu.hu címre megküldeni.

 

Az elektronikus fájlokat az alább formátumokban tudjuk elfogadni: avi, mkv, mp4, wmv

Méretük nem haladhatja meg az 300 Mb-ot, illetve a kisfilm hossza nem haladhatja meg az 5 percet.

 

5. Benyújtott pályázatok értékelése

 

Értékelési szempontok

 

Formai értékelési szempontok:

 

 • A pályaművet sikeresen regisztrált pályázó küldte meg elektronikusan.

 • A pályaművet határidőn belül, 2015. november 6-ig elküldte egy nagyméretű fájlok kezelésére alkalmas szolgáltatás[1] segítségével a pályázó a filmpalyazat@digitaliseromu.hu email címre.

 • A beérkezett pályamű avi, mkv, mp4, wmv formátumban, 300 Mb alatti méretben, maximum 5 perc hosszúságú és a fájl neve a pályázó nevével és regisztrációs szám feltüntetésével került beküldésre.


Szakmai értékelési szempontok:

 • A pályamű témája megegyezik a pályázati felhívásban felsorolt témakörökkel.

 • A bírálat során fontos szempont, hogy a pályázó az életkorának megfelelő témát és felkészültségének megfelelő technikát alkalmazzon.

 • Az minősítéskor figyelembe vesszük a művek gondolati tartalmát, a kidolgozottság minőségét és a kompozíció egyediségét illetve harmóniáját.

 • Az értékelési szempontok között a kreativitás, eredetiség, a témában való jártasság, a művészi érték, a technikai tudás, valamint az egyéni látás- és kifejezésmód egyaránt szerepel.

 • Értékeljük a kifejezni kívánt üzenet érthetőségét, a technikai minőséget (elrendezés, stílus, színvilág, látványvilág, tér kihasználása).

 

7. Pályázati szabályzat

 

Minden pályázó egy pályaművel versenyezhet. A verseny során minden pályázó esetében az először beküldött művet értékeljük, a továbbiakban beküldött műveket nem vesszük figyelembe.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a MaNDA a beérkezett alkotásokat a Digitális Erőmű hivatalos Facebook oldalán, a www.digitaliseromu.hu oldalon, valamint a Digitális Erőmű kiállításán a pályázó nevével együtt közzétegye.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött alkotásokat a MaNDA térítésmentesen kiállíthassa, felhasználja kapcsolódó kiadványaiban. 

A pályázó tudomásul veszi, hogy a kisfilmet nem tudunk visszaküldeni, arról a MaNDA javára lemond.

A zsűri döntése ellen fellebbezni nem lehet, jogi út kizárva.

A pályázati kiírásra elküldött alkotásokért a MaNDA a pályázók részére díjat nem fizet.

Kérjük az e-mailben az alábbi adatok megadását a sikeres pályamű benyújtása érdekében:

 • A kisfilm címe

 • A gyermek teljes neve

 • Életkora, nevezési korcsoportja

 • Iskola pontos címe, osztály

 • Lakcím (Irányítószám, város, utca, házszám, emelet/ajtó)

 • Telefonszám, e-mail cím

8. Díjazás

 

Az eredményhirdetés során összes korosztályban az egyéni és a csoportos pályázók közül is díjazásban részesítjük az 1. – 3. helyezettet.

Ezen kívül három pályázót részesítünk külön díjazásban, az alábbi kategóriákban:

 • Díjazzuk a legfiatalabb pályázót.

 • A legnagyobb létszámú csoportot.

 • Valamint a hivatalos Facebook oldalra felkerülő pályaművek közül november 20-ig a legtöbb like-ot kapott kisfilm közönségdíjban részesül.

 •  

Kisfilm egyéni általános iskola 1-4 osztályig:

 1. helyezett: ajándékcsomag 13 000 Ft értékben

 2. helyezett: ajándékcsomag 10 000 Ft értékben

 3. helyezett: ajándékcsomag: 8 000 Ft értékben

Kisfilm csoportos általános iskola 1-4 osztályig:

 1. helyezett: ajándékcsomag 13 000 Ft értékben

 2. helyezett: ajándékcsomag 10 000 Ft értékben

 3. helyezett: ajándékcsomag: 8 000 Ft értékben

 

Kisfilm egyéni 5-8 osztályos tanulók:

 1. helyezett: ajándékcsomag 13 000 Ft értékben

 2. helyezett: ajándékcsomag 10 000 Ft értékben

 3. helyezett: ajándékcsomag: 8 000 Ft értékben

Kisfilm csoportos 5-8 osztályos tanulók:

 1. helyezett: ajándékcsomag 13 000 Ft értékben

 2. helyezett: ajándékcsomag 10 000 Ft értékben

 3. helyezett: ajándékcsomag: 8 000 Ft értékben

Kisfilm egyéni 9-12. évfolyamig:

 1. helyezett: ajándékcsomag 13 000 Ft értékben

 2. helyezett: ajándékcsomag 10 000 Ft értékben

 3. helyezett: ajándékcsomag: 8 000 Ft értékben

Kisfilm csoportos 9-12 évfolyamig:

 1. helyezett: ajándékcsomag 13 000 Ft értékben

 2. helyezett: ajándékcsomag 10 000 Ft értékben

 3. helyezett: ajándékcsomag: 8 000 Ft értékben

 

 

Különdíjak:

Legfiatalabb versenyző: ajándékcsomag 13 000 Ft értékben

Legnagyobb számú csoport: ajándékcsomag 13 000 Ft értékben

Közönségdíj: ajándékcsomag 13 000 Ft értékben

 

További információkért kérjük, keresse fel a Digitális Erőmű hivatalos Facebook oldalát.

További elérhetőségek kérdések esetén: info@digitaliseromu.hu  

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre kizárólag e-mailben áll módunk válaszolni.

Kérdéseiket legkésőbb 2015. november 2-ig tehetik fel. Minden kérdést megválaszolunk, a válaszadásra rendelkezésre álló határidő maximum 2 munkanap.

Sikeres pályázást kívánunk!

 


[1] Pl. toldacuccot.hu vagy mammutmail.com alkalmazások igénybevételével a nagy méretű fájl letöltési a linkjének a megküldésével.